MENU

Виробництво харчової продукції

Аналітична хімія Гордієнко

Аналітична хімія. М.В. Шевряков

Аналітична хімія природного середовища Б. Й. Набиванець

Англійська мова. Візуальний словник кулінарних термінів.

Англійська мова. Декорування страв.

Англійська мова. Кухонне та столове приладдя

Англійська мова. Методи приготування їжі

Англійська мова. Методичні вказівки для самостійної роботи

Безпека життєдіяльності Атаманчук

Безпека життєдіяльності Желібо

Безпека життєдіяльності Касьянов

Біонеорганічна, колоїдна_та_біоорганічна_хімія Гоцуляк

Біологічна хімія Павлотська

Біохімія Сухаренко

Господарський процесуальний кодекс України

Економіка підприємств різних типів. Конспект лекцій.

Економіка підприємства О. С. Іванілов

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Конспект лекцій

Економіка ресторанного господарства. Н.О. Власова

Екологія Дорогунцов

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Пуцентейло

Економіка підприємства Грещак

Економіка підприємства Семернікова

Електротехніка з основами промислової електроніки Китаєв

Електронний посібник з товарознавства

Інженерна графіка(Основи нарисної геометрії. Технічне креслення). Ванін

Історія України Кузьмович В.М.

Житловий кодекс України

Збірник рецептур національних страв Шалимінов

Концепц осв з БЖД Кузнецов

Культурологія Абрамович

Культурологія Гриценко

Культурологія Коневич

Лабораторний практикум з аналітичної хімії Бугаєвський О. А.

Лекции - Експертиза товарів

Лекции - Теоретичні основи товарознавства- Конспект лекцій з елементами розв’язання практичних ситуацій

Лекции - Товарознавство продовольчих товарів (укр. мова)

Лекції з стандартизації та управління якістю продукції

Менеджмент організацій. Навчальний посібник. Осовська Г.В., Осовський О.А.

Методичка. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичка. Товарознавство

Метрологія і стандартизація

Метрологія, стандартизація та сертифікація Тараова. 

Мікробіологія Шатровський

Навчальний посібник з аналітичної хімії Алексеев В.Н.

Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка Макаров

Нарисна геометрія. Практикум Райковська

Облік-калькуляція-і-звітність Карпенко

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА АРХІПОВ 

Організація ресторанного господарства АРХІПОВ 

Організація в галузі. Курс лекцій. Крилова Л.В.

Організація виробництва Васільков

Органічна хімія Черних

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості Мостенська

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості Усов

Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу

Організація обслуговування

Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу Сало

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА П'ЯТНИЦЬКА 

Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування Олійник

Основи менеджменту. Практикум. Осовська Г. В.

Основи економічних знань. А.С. Гальчинський

Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. В.С. Джигирей

Основи товарознавства. Конспект лекцій

Основи фізіології та гігієни харчування Зубар

Основи культурології Сандюк

Основи правознавства Венедіктова

Охорона праці в галузі. Ресторвнне господарство і торгівля. М.Б. Смирнитська

Основи мікробіології, санітарії та гігієни. Й. Білоруська.

ОПГ курс лекцій

Практикум з фізичної та колоїдної хімії- Електронний навчальний посібник Вовкотруб М.П., Смик С.Ю., Бойко Р.С. 

Процеси. посібник.

Процеси Поперечний

Процеси і апарати харчових виробництв. О.І. Черевко, В.М.Михайлов. Лабораторний практикум

Підприємництво Арсент'єв

Правознавство Опришко

Практикум з аналітичної хімії Шевряков

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз. М.В.Шевряков, М.В.Повстяний

Практикум з органічної хімії Прянішніков

Практикум з органічної хімії Рево

Практична граматика англійської мови з вправами том 1 Черноватий

Практична граматика англійської мови з вправами том 2 Черноватий

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум Черевко

Процеси і апарати харчових виробництв. Черевко

Ресторанний менеджмент О. Ю. Давидова

РЕСТОРАННА СПРАВА АСОРТИМЕНТ, ТЕХНОЛОГІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНОМУ РЕСТОРАНІ АРХІПОВ

РЕСТОРАННА СПРАВА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ МАЛЬСЬКА

Ресторанний менеджмент Давидова

Соціологія. М.П. Лукашевич

Товарознавство. Продовольчі товари Байдакова Л.І., Жук В.А.

Технолоія виготовлення борошняних кондитерських виробів Зайцева

Товарознавство плодів та овочів КЛ

Технологія приготування їжі - Г.І.Шумило

Технологія приготування їжі. Ж.М. СМІРНОВА

Товарознавство продовольчих товарів Підручник.

Товарознавство. Конспект лекций

Товарознавство продовольчих товарів Підручник.

Українська мова за професійним спрямуванням Шевчук, Клименко 

Українська мова. С. Коваленко

Українська кухня Доцяк

Устаткування підприємств громадського харчування Саєнко

Фізична_і_колоїдна_хімія Каданер

Фізична_та_колоїдна_хімія-2008 Костржицький

Філософія Данилян

Філософія Киричок

Філософія Кривуля

Харчова хімія Євлаш

Хімія-11-Величко

Хімія-11-Попель

Хімія-11-Ярошенко

Хімія-10-Буринська