MENU
 

Грицівське вище професійне училище №38 - навчальний заклад третього атестаційного рівня, який забезпечує права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров'я і метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Грицівське ВПУ-38 було створено як Грицівське СПТУ-15 Вінницького міжобласного управління освіти 21 червня 1963 року наказом Начальника Головного управління профтехосвіти при Раді Міністрів України №53. В той час училище розташовувалось у приміщеннях Грицівського райкому КПРС (в даний час там знаходиться Грицівське ВПУ-19).

Училище здійснювало підготовку робітників для потреб сільського господарства з професії «Тракторист» з терміном навчання 4 місяці, 6 місяців і один рік.

З 1964 року розпочалась підготовка робітників з професії «Тракторист-машиніст» з терміном навчання 1,5 року.

В 1965 році було створено учбове господарство з площею 138 га землі.

Згідно наказу Держкому УРСР з професійно-технічної освіти №156/3 від 13.07.1984р. училище перейменовано в середнє професійно-технічне училище №38.                                                            

24 грудня 1991р. наказом Міністерства народної освіти Української РСР №217 училищу надано статус вищого професійного училища.

Училище працює за адресою:  30455 Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Гриців, вул. Ломоносова, 10, р/р 25309200349001

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменування.

Училище працює на підставі ліцензій: серія АВ №363898 ДАК протокол №68 від 27.11.2007р.; серія АА №903643 ДАК протокол №51 від 22.06.2004р.; серія ЗОД-ПС №230190 протокол від 30.11.2000р. та свідоцтво про атестацію серія РД-П №230945 протокол від 23.11.2000р., сертифікат про акредитацію: серія НД-І №230394 протокол від 13.07.2004р, якими надано право здійснювати освітню діяльність з наданням професійної освіти на рівні професійних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників з нищезазначених професій.

Учні здобувають одночасно з одержанням робітничих професій повну загальну середню освіту;

Близько 66% контингенту учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.

За роки існування училища підготовлено понад 16 тисяч кваліфікованих робітників для галузей економіки, сільського господарства, громадського харчування Хмельницької області та інших областей. Основними замовниками на підготовку робітничих кадрів з 2006 року є корпорація «Сварог West Group» та управління агропромислового розвитку Шепетівської райдержадміністрації, з якими укладено довгострокові угоди про співпрацю.

Організація навчального процесу здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у  професійно-технічних навчальних закладах,  нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими актами України та Статутом навчального закладу, розробленим відповідно до Типового, зареєстрованим виконавчим комітетом Грицівської селищної Ради Шепетівського району Хмельницької області 4 березня 2005 року (рішення №2) та затвердженим Міністерством освіти і науки України 17.03.2005року.

Училище має довідку АБ № 110155 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (дата включення до ЄДРПОУ -05.06.2008 p.), свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи (серія А00 № 679655 від 03.06.2008р.), Державний Акт на право постійного користування землею (серія І-ХМ № 002985 від 27.10.1999 р.) площею 171,06га, (серія І-ХМ Х№ 002987 від 27.10.1999 р.) площею 184,02га.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в училищі створено 19 навчальних кабінетів, з них 7 для здійснення загальноосвітньої підготовки, 9 кабінетів для професійно-теоретичної підготовки, 3 кабінети для загальнопрофесійної підготовки, 7 лабораторій і 4 навчальних майстерні, автодром, трактородром, полігон, спортивний зал, спортивне містечко, актовий зал, їдальню на 240 місць, гуртожиток на 220 місць.

Навчальна площа кабінетів становить 1174 м2, допоміжна 115 м2, навчальна площа лабораторій становить 408 м2, допоміжна 48 м2, навчальна площа майстерень становить 378 м2, допоміжна 42 м2.

Кількість учнівських і робочих місць в навчальних кабінетах 570, в лабораторіях 150 і навчальних майстернях 110. (Площа навчальних приміщень на одного учня (фактичний контингент) становить в навчальних кабінетах 2,3 м2, в навчальних майстернях і лабораторіях 4,2 м2. Загальна площа на одного учня складає 6,5 м2, що відповідає санітарним нормам.

Всі вищезазначені приміщення є державною власністю, знаходяться на балансі закладу і обладнані відповідно до діючих нормативів і експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Навчання, діловодство і спілкування в училищі відповідає вимогам Конституції України, Закону України «Про мови» і є україномовні. Державна символіка в навчальному закладі є складовою оформлення кабінетів, виробничих майстерень і спрямована на формування в учнів почуття свідомого громадянина.

Головний корпус та гуртожиток училища оснащені пандусом для доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Історія Грицівського вищого професійного училища №38