MENU


П Л А Н Р О Б О Т И

методичної комісії

на 2017– 2018 навчальний рік

серпень

№ з/п

Тематика засідань

Відповідальний

1

Основні задачі методичної комісії на 2017-2018 навчальний рік. Обговорення плану роботи методичної комісії.

Методист,

Голова методичної комісії

2.

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально – плануючу документацію.

Методист,

Голова методичної комісії

3.

Розгляд та затвердження тем дипломних робіт з професії «кухар 4 розряду».,«пекар 2 розряду»

Викладачі, майстри виробничого навчання

4.

Відпрацювання та затвердження переліків навчально-виробничих, перевірочних (контрольних) та кваліфікаційних пробних робіт.

Викладачі, майстри виробничого навчання

вересень

1.

Про готовність навчальних кабінетів та лабораторій в плані матеріально – технічного та методичного забезпечення.

Голова методичної комісії

2.

Обговорення проходження виробничої практики учнями училища

Викладачі, майстри виробничого навчання

3.

Прийняти участь у конкурсі на кращу кухню - лабораторію

Майстер в\н Васільєва – Гаврилюк О.В.

жовтень

1

Розгляд графіків взаємовідвідування уроків професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки.

Голова методичної комісії

2.

Створення методичних посібників членами методичної комісії

викладачі, майстри виробничого навчання

3.

Підготовка документації для проходження виробничої практики гр. № 42

майстри виробничого навчання

4.

Доповідь на тему: « Використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій на уроках виробничого навчання

Майстер в/н

Жарчинська Н.В.

листопад

1

Розгляд та узгодження завдань для проведення зрізу навчальних досягнень учнів за І півріччя

Викладачі

2.

Підготовка та проведення тижня з професії «Кухар»

викладачі, майстри виробничого навчання

3.

Доповідь натему:« Учнівські проекти ї їх місце в системі уроків. Проблеми організації проектної діяльності педагога»

Викладач

Малишко Т.В.

4.

Проведення кваліфікаційного екзамену з професій «кухар3 розряду» в гр. № 22

Викладачі, майстри виробничого навчання

5.

Проведення та аналіз пробних робіт з професії «кухар»

5 розряду

Викладачі, майстри виробничого навчання

грудень

1.

Аналіз проведення директорських контрольних робіт.

Голова методичної комісії

2.

Проведення перевірочних пробних робіт з професії «кухар»3 розряду в гр. № 2,12,13

майстри виробничого навчання

3.

«Використання новітніх технологій під час проведення уроків виробничого навчання»

Майстер в/н

Васільєва- Гаврилюк О.В.

Лютий

1

Підведення підсумків навчання за перше півріччя.

Голова методичної комісії

2.

Доповідь на тему «Роль майстра виробничого навчання в розвитку творчої особистості учня»

Майстер в/н

Ящук В.Г.

3.

Проведення тижня з професії «Пекар»

Викладачі, майстри виробничого навчання

березень

1.

Проведення конкурсу фахової майстерності

члени методкомісії

2.

Підготовка документації для проходження пред дипломної практики гр. № 32

майстри виробничого навчання

3.

Доповідь на тему: «Формування професійних здібностей учнів як майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства»

Викладач Дубина В.П.

4.

Проведення поетапної атестації з професії «кухар 3 розряду». В гр № 2

Викладачі, майстри виробничого навчання

5.

Проведення майстер – класу з професії «Кухар » 4 розряду

майстри виробничого навчання

квітень

1.

Підготовка документації для проходження пред дипломної практики гр. № 52

майстри виробничого навчання

2.

Підготовка документації для проходження виробничої практики гр. № 12,13,22 ,2

Викладачі, майстри виробничого навчання

3.

Доповідь на тему: «Продуктивне навчання на уроках виробничого навчання як шлях формування професійних компетентностей учнів.»

Майстер в/н Мартинюк О.П.

травень

1.

Моніторинг успішності учнів за ІІ семестр навчального року.

Викладачі, майстри виробничого навчання

2.

Підготовка та затвердження документації виробничої практики.

Викладачі, майстри виробничого навчання

3.

Проведення пробних робіт з професії «Кухар »3 розряду в гр. № 12,13

майстри виробничого навчання

червень

1

Обговорення проекту плану роботи методичної комісії на наступний навчальний рік.

Голова методичної комісії

2.

Проведення пробних робіт з професії «пекар 2 розряду» в гр. № 22

викладачі

3.

Обговорення підсумків виконання учнями кваліфікаційних пробних робіт.

Викладачі, майстри виробничого навчання

4.

Підведення підсумків роботи метод комісії за 2017 – 2018 навчальний рік.

Викладачі, майстри виробничого навчання