MENU

 

 

 

 

 

Творча проблема, над якою працює педагогічний колектив училища:

 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі»

 

Методична проблема, над якою працює методкомісія:

 

Підвищення якості підготовки механізаторів на основі поєднання навчального процесу з реальними умовами виробництва та впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес

 

 

Методичні проблеми, над якими працюють члени методкомісії:

 

Мацюк Петро Іванович -  Використання різних форм і методик під час проведення занять теоретичного навчання.

Бялковський Едуард Петрович - “ Використання інноваційних технологій навчання – запорука підготовки висококваліфікованих спеціалістів”

Полєвой Віталій Юрійович - ” Застосування інноваційних

технологій при викладанні предмету "Трактори".

Загоруйко Олександр Григорович.. – «Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей»

Панчук Віктор Іванович -” Дискусійний метод проведення уроків як засіб формування та підвищення професійних компетенцій учнів

Мацюк Людмила Іванівна -  “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економічних дисциплін .

Гордійчук Віктор Петрович -  “Шляхи підвищення якості навчального процесу в проведенні уроків виробничого навчання ”

Михальчишин Олександр Олександрович - “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання .”

Новіцький Анатолій Іванович - “Сучасний урок виробничого навчання – кузня професійних кадрів ”.

Мисик Петро Леонідович - “Дослідження індивідуального підходу до учнів ”.

Харусь Дмитро Володимирович - “Об’єктивні передумови здійснення взаємозв’язку виробничого і теоретичного навчання ”.

Шевченко Олександр Петрович - “ Використання технології групового навчання професії за принципом співробітництва ”.

Амбрось Віктор Миколайович - “ Розвиток професійних інтересів учнів ”

Антонюк Валерій Анатолійович - “Створення сприятливих умов для виявлення та саморозвитку особистості в процесі навчально-виробничої діяльності ”

Мисик Петро Леонідович - : “Дослідження індивідуального підходу до учнів ”

План роботи на рік

 

п/п

Назва заходу

Термін виконання

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

Спрямувати роботу методичної комісії на втілення в життя проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі»

 

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

 

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально-плануючу документацію

 

Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів

 

Творчі звіти викладачів про роботу над обраною проблемою

 

Звіти про роботу над створенням і удосконаленням комплексного методичного забезпечення викладання предметів

 

Аналіз результатів перевірочних контрольних робіт та державної підсумкової атестації

 

 

Підготовка до обласних і Всеукраїнських конкурсів, обговорення і відбір конкурсних матеріалів

 

Проведення предметних тижнів .

Протягом навчального року

 

 

 

 

 

По мірі надходження

 

 

Вересень

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Червень

 

 

Згідно щомісячних планів, червень

 

Згідно щомісячних планів

 

Протягом навчального року

 

 

Протягом навчального року

Графік проведення предметних тижнів

 

п/п

Назва

Відповідальні

Термін проведення

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Тиждень предмету

«Трактори і сільськогосподарські машини»

 

Тиждень професії « Водій автотранспортних засобів».

 

 

 

 

Бялковський Е.П.

Полєвой В.Ю.

Майстри в/н

 

Мацюк П.І.

Мисик П.Л.

Панчук В.І.

Майстри в/н

 

18.03.- 23.03.2019р.

 

 

 

08.04.-12.04.2019 р.

 

 

 

 

Графік

захисту доповідей і методрозробок

 

п/п

Назва

Відповідальні

Термін

виконання

1

 «Організація роботи з батьками щодо виховання особистості»

Новіцький А.І.

Жовтень

2

«Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладача».

Загоруйко О.Г.

Листопад

3

 «Шляхи підвищення ефективності підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників».

Полєвой В.Ю..

Грудень

4

«Шляхи формування професійних компетенцій у студентів по підготовці молодших спеціалістів з професії «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»

Бялковський Е.П.

Січень

5

«Форми та методи навчання».

Мацюк П. І .

Квітень

Графік

проведення відкритих уроків

 

п/п

Назва

предмета

Тема уроку

Хто

 проводить

Термін

проведення

1.

Виробниче навчання

 «Обпилювання металу»

 

Гордійчук В.П.

Листопад

2.

Виробниче навчання

 «Технічне обслуговування тракторів №1»

 

Амбрось В.М.

Листопад

3.

Агротех-нологія

 «Технологія вирощування і збирання кукурудзи».

 

Панчук В. І.

Листопад

4.

Сільськогосподарські машини

 «Загальна будова зернозбирального комбайна»

Полєвой В. Ю.

Грудень

5.

Виробниче навчання

«Щоденне технічне обслуговування трактора»

Михальчишин О.О.

Грудень

6.

Виробниче навчання

 «Навішування с/г машин на трактор»

 

Гордійчук В.П.

Лютий

7.

ПДР

 «Проїзд перехресть».

 

Мацюк П.І.

Березень

8.

Виробниче навчання

 «Практичне водіння транспортних засобів».

 

Харусь Д.  В.

Травень

 

Виробниче навчання по тракторах Новіцького А.І.

 

Урок нарисної геометрії Загоруйка О.Г.

18 березня 2016 року відбулося засідання методичної комісії викладачів і майстрів сільськогосподарського напрямку,