MENU

 

План роботи на рік

п/п

Назва заходу

Термін виконання

1

Спрямувати роботу методичної комісії на втілення в життя проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі»

Протягом навчального року

 

2

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

По мірі надходження

3

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально-плануючу документацію

Вересень

 

4

Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів

Протягом навчального року

 

5

Творчі звіти викладачів про роботу над обраною проблемою

Травень-червень

6

Звіти про роботу над створенням і удосконаленням комплексного методичного забезпечення викладання предметів

Згідно з щомісячними планами, червень

 

7

Аналіз результатів перевірочних контрольних робіт та державної підсумкової атестації

Згідно з щомісячними планами, червень

 

8

Підготовка до обласних і Всеукраїнських конкурсів, обговорення і відбір конкурсних матеріалів

Протягом навчального року

 

9

Проведення предметних тижнів і підготовка учнів до олімпіад 

Протягом навчального року

 


Графік проведення предметних тижнів

п/п

Назва

Відповідальні

Термін проведення

1

Тиждень фізичної культури і здоров’я

Зарудзей С. М.,

Ковальчук О. М.,

Турчин О. Ю.,

Дорошенко Н. С.,

керівники

спортивних гуртків

22.10. –

26.10. 2018 р

2

Тиждень інформатики

Турчин О. Ю.

19.11. - 23.11.2018 р.

3

Тиждень правових знань

Смалюк Л. А.

 

26.11 - 31.11.2018 р.

4

Тиждень зарубіжної літератури

Максимчук А. П.

03.12. - 07.12.2018 р..

5

Тиждень математики і фізики

Садовська Г. П.

Швець М. Я.

10.12. - 14.12.2018 р.

6

Тиждень іноземної мови

Дубина-Томашкевич Т. Р.

11.02. - 15.02.2019 р.

7

Тиждень української мови та літератури

Дзьобань К. В.

Максимчук А.П.

 

04.03. - 08.03.2019 р.

 

9

Тиждень хімії та біології

Січкар М. І.

Максимчук О. В.

25.03. –

29.03. 2019 р.

10

Тиждень предмета «Захист Вітчизни»

Загоруйко О.Г.

Зарудзей С.М.

 

15.04. - 19.04.2019 р.

11

Тиждень історії

Верещагіна В.І.

 

18.02.- 22.02.2019 р.

Графік захисту доповідей і методрозробок

 

п/п

Назва

Відповідальні

Термін

виконання

1

Доповідь«Реалізація предметних та міжпредметних зв’язків на уроках математики»

Садовська Г. П.

Жовтень

2

Доповідь «Фізичне виховання та його вплив на розумову працездатність учнів»

Зарудзей С. М.

Листопад

3

Доповідь «Формування військово-патріотичної компетентності учнів шляхом використання ІКТ»

Загоруйко О. Г.

Травень

4

Методрозробка з хімії

Максимчук О. В.

Листопад

5

Доповідь«Використання нових технологій навчання на уроках фізики»

Швець М. Я.

 

Грудень

6

Доповідь «Компетентісний підхід як інноваційний напрям у навчанні географії»

Січкар М. І.

Січень

7

Методична розробка з громадянської освіти

Верещагіна В. І.

Січень

8

 Доповідь «Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроків історії і права»

Смалюк Л. А.

Лютий

9

Методична розробка з зарубіжної літератури

Максимчук А. П.

Лютий

10

 

11

 

12

 

Доповідь «Інноваційні технології на уроках фізичного

виховання»

 

Доповідь «Нестандартні типи уроків англійської мови та їх можливості»

Доповідь «Prezi – онлайн презентація»

Дорошенко Н. С.

 

Дубина-Томашкевич Т. Р.

 

 

Турчин О. Ю.

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Графік проведення відкритих уроків

п/п

Назва

предмета

Мета

відвідування

Хто

 проводить

Термін

проведення

1

Тиждень Фізичної культури і здоров’я

Вивчення ефективності методів роботи вчителя

Зарудзей С. М.,

Ковальчук О. М.,

Турчин О. Ю.,

Дорошенко Н. С.,

керівники

спортивних гуртків

22.10. –

26.10. 2018 р.

2

Математика

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Турчин О. Ю.

Листопад

3

Хімія

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Максимчук О. В.

Грудень

4

Іноземна мова

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Дубина-Томашкевич Т. Р

Березень

5

Зарубіжна література

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Максимчук А. П.

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Підсумки роботи методичної комісії за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи МК на поточний навчальний рік

03.09.2018

Голова м/к

Члени м/к

 

2.

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально-плануючу документацію

методист

Дорошенко Н. С.

3.

Методичні рекомендації щодо оформлення журналів теоретичного навчання

Голова м/к

Дзьобань К. В.

4.

Підготовка кабінетів до нового навчального року

Голова м/к

Дзьобань К. В.

5.

Затвердження тематичних та поурочно-тематичних планів

Голова м/к

Дзьобань К. В.

6.

Обговорення і затвердження тематики відкритих уроків, методрозробок, доповідей, складання графіка їх проведення

 

Голова м/к

Члени м/к

 

Вересень

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Обговорення плану роботи м/к на поточний навчальний рік.

28.09.2018

Голова м/к

Члени м/к

 

2.

Обговорення стану комплексно-методичного забезпечення загальноосвітніх предметів. Розробка заходів щодо його удосконалення.

методист

Дорошенко Н. С.

3.

Ознайомлення та затвердження планів гуртків

Керівники гуртків,

голова м/к

4.

Ознайомлення та затвердження програм спецкурсів з української мови та математики для системної підготовки учнів до ЗНО

Викладачі спецкурсів, голова м/к

5.

Організація системної підготовки учнів олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсівя

Голова м/к

Дзьобань К. В.

Робота між засіданнями

  1. Вивчення передового педагогічного досвіду кращих викладачів загальноосвітніх дисциплін для впровадження на уроках з відповідних предметів.
  2. Обговорення новинок методичної літератури

Жовтень

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

 

Заслуховування та обговорення доповіді: «Реалізація предметних та міжпредметних зв’язків на уроках математики»

 

30.10.2018

Садовська Г. П.

2.

Звіт про проведення тижня фізичної культури і здоров’я

Голова м/к

Члени м/к

Зарудзей С. М.,

Ковальчук О. М.,

Турчин О. Ю.,

Дорошенко Н. С.

керівники

спортивних гуртків

3.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к,

методист

Дорошенко Н. С

 

 

 

 

 

 

Робота між засіданнями

1. Виявлення труднощів у підготовці доповідей, методрозробок, розробка заходів по їх усуненню.

2. Обговорення новинок методичної літератури.

3. Взаємовідвідування уроків.

Листопад

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Заслухати й обговорити доповідь: «Фізичне виховання та його вплив на розумову працездатність учнів»

29.11.2018

Зарудзей С. М.

2.

Розгляд методрозробки з хімії

Максимчук О. В.

3.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к,

методист

Дорошенко Н. С

4.

Звіт про проведення тижня інформатики

 

Турчин О. Ю.

5.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к,

члени м/к

Робота між засіданнями

1. Виготовлення дидактичних засобів навчання (роздаткового матеріалу, опорних конспектів, тестів) із професійним спрямуванням.

Грудень

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

 

Заслуховування та обговорення доповіді «Використання нових технологій навчання на уроках фізики»

27.12.2018

Швець М. Я.

2.

 

Звіти про проведення тижнів зарубіжної літератури та правових знань

 

Максимчук А. П.

Смалюк Л. А.

 

3.

 

Розгляд методичної розробки з української мови

 

Дзьобань К. В.

 

4.

 

Обговорення результатів учнівських олімпіад та конкурсів

Голова м/к

Члени м/к

 

5.

 

Обговорення відкритого уроку з хімії

Голова м/к

Члени м/к

6.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

 

Робота між засіданнями

 

1. Перегляд педагогічної преси.

2. Підбір матеріалів до предметних тижнів