MENU

План роботи на рік

п/п

Назва заходу

Термін виконання

1

Спрямувати роботу методичної комісії на втілення в життя проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі»

Протягом навчального року

 

2

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

По мірі надходження

3

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально-плануючу документацію

Вересень

 

4

Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів

Протягом навчального року

 

5

Творчі звіти викладачів про роботу над обраною проблемою

Травень-червень

6

Звіти про роботу над створенням і удосконаленням комплексного методичного забезпечення викладання предметів

Згідно з щомісячними планами, червень

 

7

Аналіз результатів перевірочних контрольних робіт та державної підсумкової атестації

Згідно з щомісячними планами, червень

 

8

Підготовка до обласних і Всеукраїнських конкурсів, обговорення і відбір конкурсних матеріалів

Протягом навчального року

 

9

Проведення предметних тижнів і підготовка учнів до олімпіад 

Протягом навчального року

 


Графік проведення предметних тижнів

п/п

Назва

Відповідальні

Термін проведення

1

Тиждень фізичної культури і здоров’я

Хорхоль В.В.,

керівники

спортивних гуртків

24.10. –

28.10. 2016 р.

2

Тиждень інформатики

Сопрук Н. П.

21.11. - 25.11.2016 р.

3

Тиждень правових знань

Березніцька Ю.В.

 

28.11 - 03.12.2016 р.

4

Тиждень зарубіжної літератури

Максимчук А.П.

Дембіцький В. Д

05.12. - 09.12.2016 р.

5

Тиждень математики і фізики

Шинкарук Н. С.

Садовська Г. П.

06.02. - 10.02.2017 р.

6

Тиждень іноземної мови

Поліщук Л. В.

Дембіцький В. Д

13.02. - 17.02.2017 р.

7

Тиждень української мови та літератури

Дзьобань К. В.

Максимчук А.П.

 

27.02. - 03.03.2017 р.

8

Тиждень географії та екології

Березніцька Ю. В.

Зарудзей С. М.

20.03. - 24.03.2017 р.

9

Тиждень хімії та біології

Кучерук Т. А.

Січкар М. І.

Ліщенко В. О.

27.03. –

 31.03. 2017 р.

10

Тиждень предмета «Захист Вітчизни»

Загоруйко О.Г.

Зарудзей С.М.

 

10.04. - 14.04.2017 р.

11

Тиждень історії

Верещагіна В.І.

Березніцька Ю.В.

24.04.- 28.04.2017 р.

Графік захисту доповідей і методрозробок

 

п/п

Назва

Відповідальні

Термін

виконання

1

Доповідь «Урок – основна форма організації навчання»

Садовська Г. П.

Вересень

2

Доповідь «Використання ІКТ на уроках економіки»

Амбрось С. В.

Жовтень

3

Доповідь  «Фізичне виховання та його вплив на розумову працездатність учнів»

Хорхоль В. В.

Листопад

4

Методрозробка з хімії

Кучерук Т. А.

Листопад

5

Доповідь «Застосування комп’ютерних технологій для вивчення лексики на уроках іноземної мови»

Дембіцький В. Д.

 

Грудень

6

Доповідь «Використання ІКТ на уроках «Захисту Вітчизни» та в позакласний час»

Зарудзей С. М.

Січень

7

Методична розробка з зарубіжної літератури

Максимчук А. П.

Лютий

8

 Доповідь  «Засоби активізації пізнавальної

діяльності учнів на уроках біології»

Січкар М. І.

Березень

9

Методична розробка з англійської мови

Поліщук Л. В.

Квітень

10

Доповідь «Формування військово-патріотичної компетентності учнів  шляхом використання ІКТ та диференціації навчання»

 

Загоруйко О. Г.

Травень

 

Графік

проведення відкритих уроків

п/п

Назва

предмета

Мета

відвідування

Хто

 проводить

Термін

проведення

1

Фізична культура і здоров’я

Вивчення ефективності методів роботи вчителя

Хорхоль В. В.

Грудень

2

Історія

України

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Березніцька Ю. В.

Лютий

3

Інформатика

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Сопрук Н. П.

Лютий

4

Історія України

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Верещагіна В. І.

Лютий

5

Іноземна мова

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Поліщук Л.В.

Лютий

6

Українська мова

Вивчення роботи вчителя в атестаційний період

Дзьобань К. В.

Березень

7

Математика

Методи навчання, які використовує викладач для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шинкарук Н. С.

Квітень

 

Серпень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Підсумки роботи методичної комісії за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи МК на поточний навчальний рік

31.08.2016

Голова м/к

Члени м/к

 

2.

Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально-плануючу документацію

методист

Верещагіна В. І.

3.

Методичні рекомендації щодо оформлення журналів теоретичного навчання

Голова м/к

Дзьобань К. В.

4.

Підготовка кабінетів до нового навчального року

Голова м/к

Дзьобань К. В.

5.

Затвердження тематичних та поурочно-тематичних планів

Голова м/к

Дзьобань К. В.

6.

Обговорення і затвердження тематики відкритих уроків, методрозробок, доповідей, складання графіка їх проведення

 

Голова м/к

Члени м/к

 

 

Вересень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Обговорення і затвердження графіка  проведення предметних тижнів

28.09.2016

Голова м/к

Члени м/к

 

2.

Обговорення стану комплексно-методичного забезпечення загальноосвітніх предметів. Розробка заходів щодо його удосконалення.

методист

Верещагіна В. І.

3.

Доповідь «Урок – основна форма організації навчання»

Садовська Г. П.

4.

Організація системної підготовки учнів до олімпіад, творчих та

інтелектуальних конкурсів

Голова м/к

Дзьобань К. В.

5.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

Дзьобань К. В.

 

 

 

Робота між засіданнями

 

  1. Вивчення передового педагогічного досвіду кращих викладачів загальноосвітніх дисциплін для впровадження на уроках з відповідних предметів.

 

  1. Обговорення новинок методичної літератури

 

Жовтень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

 

Заслухати й обговорити доповідь: «Використання ІКТ на уроках економіки»

 

31.10.2016

Амбрось С. В.

2.

Розгляд та затвердження  планів проведення предметних тижнів

 

Голова м/к

Члени м/к

 

3.

Звіт про проведення тижня фізичної культури і здоров’я

Хорхоль В. В.

4.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

5.

Виконання рішень попереднього засідання

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Виявлення труднощів у підготовці доповідей, методрозробок, розробка заходів по їх усуненню.

 

2. Обговорення новинок методичної літератури.

 

3. Взаємовідвідування уроків.

 

Листопад

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Заслухати й обговорити доповідь: «Фізичне виховання та його вплив на розумову працездатність учнів»

30.11.2016

Хорхоль В. В.

2.

Розгляд методрозробки з хімії

Кучерук Т. А.

3.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

4.

Звіт про проведення тижня інформатики

 

Сопрук Н. П.

5.

Виконання рішень попереднього засідання

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Виготовлення дидактичних засобів навчання (роздаткового матеріалу, опорних конспектів, тестів) із професійним спрямуванням.

 

Грудень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

 

Заслухати й обговорити доповідь: «Застосування комп’ютерних технологій для вивчення лексики на уроках іноземної мови»

26.12.2016

Дембіцький В. Д.

2.

 

Звіти про проведення тижнів зарубіжної літератури та правових знань

 

Максимчук А. П.

Березніцька Ю. В.

 

3.

 

Звіти членів м/к про проведену методичну  роботу

 

Члени м/к

 

4.

 

Обговорення результатів  учнівських олімпіад та конкурсів

Голова м/к

Члени м/к

 

5.

 

Обговорення відкритого уроку з фізичної культури

Голова м/к

Члени м/к

6.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

7.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

 

Робота між засіданнями

 

1. Перегляд педагогічної преси.

 

2. Підбір матеріалів до предметних тижнів.

 

Січень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Підсумки роботи методкомісії за І семестр та завдання на ІІ семестр

 

30.01.2017

Голова м/к

 

2.

Заслухати й обговорити доповідь: «Використання ІКТ на уроках «Захисту Вітчизни» та в позакласний час»

Зарудзей С. М.

3.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

4.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

 

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Перегляд педагогічної преси.

 

2. Підбір матеріалів до предметних тижнів.

 

Лютий

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

 

Розгляд методичної розробки з зарубіжної літератури

28.02.2017

Максимчук А. П.

2.

Обговорення  відкритих  уроків з історії України, інформатики та іноземної мови

Голова м/к

Члени м/к

 

3.

Творчі звіти викладачів, що атестуються

Березніцька Ю. В.

Верещагіна В. І.

Сопрук Н. П.

Дзьобань К. В.

4.

Звіти викладачів про проведення предметних тижнів

Шинкарук Н. С.

Поліщук Л. В.

5.

Виконання рішень попереднього засідання

 

Голова м/к

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Оформлення досвіду роботи для чергової атестації викладачів.

 

2. Підбір завдань до олімпіад.

 

3. Обговорення новинок методичної літератури.

Березень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Заслухати й обговорити доповідь: «Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології»

31.03.2017

Січкар М. І.

2.

Звіти викладачів про проведення предметних тижнів 

Дзьобань К. В.

Березніцька Ю. В.

3.

Обговорення  відкритого уроку з української мови.

 

Голова м/к

Члени м/к

4.

Вивчення документації щодо проведення ДПА, розробка та затвердження завдань

Методист

викладачі

5.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Робота з методичною літературою.

 

2. Підбір матеріалів до предметних тижнів.

 

3.Підготовка документації для проведення ДПА

Квітень

 

п/п

Зміст роботи

 

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Розгляд методичної розробки з англійської мови

28.04.2017

Поліщук Л. В.

2.

Звіти викладачів про проведення предметних тижнів 

Кучерук Т. А.

Загоруйко О. Г.

Верещагіна В. І.

3.

Обговорення  відкритого уроку з математики

Голова м/к

Члени м/к

4.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

5.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

 

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Оформлення звітів про проведення предметних тижнів.

 

2. Підбір завдань до контрольних робіт

 

Травень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Заслухати й обговорити доповідь: «Формування військово-патріотичної компетентності учнів  шляхом використання ІКТ та диференціації навчання»

 

30.05.2017

Загоруйко О. Г.

2.

Аналіз результатів ДПА

Голова м/к

Члени м/к

3.

Вивчення нормативно-розпорядчих документів, інструктивно-методичних листів та рекомендацій  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту України, Хмельницького департаменту освіти та НМЦ ПТО

Голова м/к

методисти

4.

Виконання рішень попереднього засідання

Голова м/к

 

 

 

Робота між засіданнями

 

1. Участь у різних формах масової методичної роботи.

 

2. Оформлення навчальної документації.

 

Червень

 

п/п

Зміст роботи

Дата

проведення

 

Відповідальні

1.

Звіт викладачів про проведену роботу в кабінетах

 

 

25.06.2017

Зав. кабінетами

 

2.

Обговорення участі учнів в ЗНО

Члени м/к

 

3.

Підсумки виконання навчальних планів і програм

 

Голова м/к

методист

4.

Обговорення проекту плану методичної роботи на наступний рік

 

Голова м/к

 

 

 

Урок англійської мови Дембіцького В.Д.

 

Урок фізичного виховання Хорхоля В.В.

Проведення тижня іноземної мови

Тиждень фізичної культури і спорту(27.11.2015)

Проведення тижня іноземної мови (22.02.2016 – 26.02.2016)

Проведення тижня інформатики(21.11 – 25.11) 

Проведення тижня правових знань(28.11 - 02.12)