MENU

   Відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від «24» травня 2016 р. №270-од "Про проведення атестаційної експертизи професій Грицівського вищого професійного училища №38" з 31 травня по 7 червня 2016 року в Грицівському ВПУ №38 проводить атестаційну експертизу професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1", "А2", "В1", "В2", "В3"" експертна комісія у складі:

ЗІНЧУК Ольга Володимирівна - головний спеціаліст відділу професійної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, голова комісії;

ЄРМАК Володимир Васильович - викладач спецдисциплін Плужненського професійного аграрного ліцею;

МАЙСТРУК Микола Олександрович - керуючий масивом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотівка-Еліт» корпорації «Сварог Вест Груп» (за згодою);

СТАСЮК Микола Павлович - методист відділу професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.


          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1176л від 01.06.2016 (Про проведення акредитаційної експертизи) у Грицівському вищому професійному училищі № 38 проводиться первинна акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» (181 "Харчові технології"). З  7 червня по 9 червня 2016 року працює експертна комісія у складі:

Арпуль                                         - доцент кафедри технології харчування та

Оксана Володимирівна                 ресторанного бізнесу Національного університету

                                                       харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент, голова

                                                       комісії;

Гураль                                          - завідувач технологічним відділенням Державного

Уляна Мирославівна                      вищого навчального закладу «Тернопільський

                                                        коледж харчових технологій та торгівлі».


ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

щодо проведення акредитаційної експертизи з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за спеціальністю 5.05170101 "Виробництво харчової продукції" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" у Грицівському вищому професійному училищі №38